موسسه تغذیه سلامت و توسعه

Logo-Tagzie-Salamat-Tosee.png

به وب سایت موسسه تغذیه سلامت و توسعه خوش آمدید

دستیابی به عدالت در سلامت، حیاتی ترین نیاز یک جامعه انسانی است . توزیع عادلانه منابع وساختارهای سالم است که می تواند راه را به سوی عدالت هموار کند.
جامعه علمی مسئول است که مشکلات را شناسائی و راه حل های قابل اجرا و بومی را ارائه دهد ، در تدوین سیاست های کلان به نفع سلامت تلاش کند و مردم را در هر طبقه و قشری متناسب یا شرایط سنی ،جنسی و اجتماعی در زمینه حفظ سلامت توانمند سازد.
موسسه تغذیه، سلامت و توسعه برای دستیابی به اهداف فوق از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را آغاز کرده است. این موسسه با تکیه بر قابلیت های علمی خود مشکلات عرصه سلامت را شناسایی ودر گروههای کار تخصصی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و راه حلهای کاربردی و متناسب را به مسئولین و مدیران بخشهای دولتی و غیر دولتی ارائه می دهد و با جلب همکاری آنان در جهت حل مشکل تلاش می کند.