درباره ما

Logo-Tagzie-Salamat-Tosee.png

دستیابی به عدالت در سلامت، حیاتی ترین نیاز یک جامعه انسانی است . توزیع عادلانه منابع وساختارهای سالم است که می تواند راه را به سوی عدالت هموار کند. جامعه علمی مسئول است که مشکلات را شناسائی و راه حل های قابل اجرا و بومی را ارائه دهد ، در تدوین سیاست های کلان به نفع سلامت تلاش کند و مردم را در هر طبقه و قشری متناسب یا شرایط سنی ،جنسی و اجتماعی در زمینه حفظ سلامت توانمند سازد. موسسه تغذیه، سلامت و توسعه برای دستیابی به اهداف فوق از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را آغاز کرده است. این موسسه با تکیه بر قابلیت های علمی خود مشکلات عرصه سلامت را شناسایی ودر گروههای کار تخصصی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و راهحلهای کاربردی و متناسب را به مسئولین و مدیران بخشهای دولتی و غیر دولتی ارائه می دهد و با جلب همکاری آنان در جهت حل مشکل تلاش می کند.

• آرمان • دسترسی همگان به امکانات کافی و لازم در بستری از نگاه و عمل عادلانه به منظور برخورداری از تغذیه ، آموزش و سلامت در جهت شکوفایی توانمندیهای جامعه وخلق نیروی انسانی کارآ برای توسعه کشور

• اهداف • تلاش برای برخورداری آحاد جامعه از نعمت سلامتی و شادمانه زیستن • اثر گذاری بر سیاست های کلان برای فراهم کردن امکان دسترسی همگان به زندگی سالم • ایجاد حس مسوولیت فردی و اجتماعی در قبال سلامت فردی ، ملی و جهانی • اعتلای دانش تغذیه و سلامت • تغییر رفتارهای نادرست بهداشتی و تغذیه ای

• توانمندی ها • شناسایی وتجزیه وتحلیل مشکلات و نارسایی ها در زمینه غذا ، تغذیه و سلامت • ارائه الگوهای مناسب مدیریت برنامه های بهبود تغذیه و ارتقای سلامت در بخش های مختلف جامعه • مدل سازی مداخله های مناسب به منظور بهبود تغذیه وسلامت جامعه به ویژه کودکان ،زنان و گروههای آسیب پذیر و پیشنهاد سیاست های موثر • طراحی واجرای طرحهای پژوهشی درزمینه امنیت غذا وتغذیه و عوامل اجتمایی موثر بر سلامت و ارایه راهکارهای مناسب • همکاری با سازمانهای دولتی ،غیردولتی و بین المللی در جهت اهداف موسسه • فرهنگ سازی ،آموزش در مدارس ، مهد کودکها وایجاد مهارت در کودکان برای برخورداری از سلامت و تغذیه مناسب ودرست • برگزاری همایش ها،سمینار ها ،گارگاههای آموزشی متناسب برای گروههای هدف خاص • مشاوره تغذیه وارائه خدمات رژیم درمانی • تهیه وتدوین مطالب آموزشی تغذیه وشیوه زندگی برای گروههای متفاوت جامعه • مشارکت علمی با تولید کنندگان در عرصه صنعت و کشاورزی برای تولید غذاهای دوستدار سلامت