دکتر کامل شادپور

dr shadpour  دکتر کامل شادپور

رییس هیئت مدیره

کامل شاپور، ۷۴ساله، پزشک،MPH، دارای همسر و دو فرزند

درنخستین ۱۶ سال خدمت (۱۳۴۱ تا ۱۳۵۷) که به پزشکی پیش گیری، مبارزه با بیماری ها و خدمت رسانی به روستاها و شهرهای کشور گذشت تجربه هایی آموخت که در ۱۶ سال دوم خدمت خویش (۱۳۵۷ تا ۱۳۷۳ ، سال بازنشستگی از خدمت رسمی) از آنها برای تشکیل تیم دو سه نفره طراحی شبکه های بهداشت و درمان و سپس مشارکت در گروه وسیع تر راه اندازی و گسترش شبکه ها بهره گرفت. ۱۶ سال سوم خدمت دکتر شادپور (۱۳۷۳ تا ۱۳۷۹) در ادامه همین راه یا به اصلاح نظام سلامت کذشته است.شرکت در ۲۹ گردهمایی بین المللی یا ملی، ارائه مقاله در ۱۵ سمینار خارج از کشور، تالیف۲۰ کتاب (به طور مستقل، همراه دیگران یا به صورت فصلی از کتاب)، ترجمه ۲۸ کتاب، نوشتن و چاپ یاتوزیع ۴۶ مقاله و سازماندهی، برگزاری و تدریس در ۵۳ کارگاه آموزشی همه در راه شناساندن شبکه های کشور و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز شبکه ها یا ظرفیت سازی در آنها بوده است. فعالیت هایی که سرانجام در سال ۱۳۸۴ ” به سبب مشارکت موثر در توسعه سیاست های کشوری، ارائه خدمات سلامت و کمک به ارتقای خدمات بهداشت همگانی در منطقه شرق مدیترانه سازمان جهانی بهداشت “ جایزه ومدال دکتر شوشا را نصیب او کرد.